784-345-625 hip@hip.krakow.pl

Polityka prywatności – informacje podstawowe

 

(Pełny dokument Polityki Prywatności znajduje się w niebieskim linku na dole strony)

Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową hip.krakow.pl (zwaną dalej Witryną lub Serwisem) przez Firmę HiP – Halina Styła, 30-612 Kraków, ul. Witosa 23 lok. 4, która jest Administratorem tych Danych Osobowych.

Firma HiP dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny.

 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Wykorzystywane pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji przyspieszających i ułatwiających korzystanie z Witryny.

 

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Serwis Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Obok plików cookies serwis internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Przez formularz kontaktowy na stronie www gromadzone są dane: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail w celu komunikacji i odpowiedzi na korespondencję. Dane te nie są przekazywane innym podmiotom ani wykorzystywane winnych celach poza wskazanymi powyżej.

Serwis internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.

hip@hip.krakow.pl

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Firmę HiP. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Serwis internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

<a href="https://guideme24.pl/privacy-policy/legal/1111" class="guide-embed guide-color-1 guide-branded guide-legal-only guide-button-policy" title="Polityka Prywatności" onclick="TINY.box.show({iframe:'https://guideme24.pl/privacy-policy/legal/1111',boxid:'frameless',width:760,height:450,fixed:false}); return false;">Polityka Prywatności</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <script type="text/javascript"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> (function (w,d) {var loader = function () {var s = d.createElement("script"), tag = d.getElementsByTagName("script")[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> s.src = "https://guideme24.pl/privacy-policy/client.js"; tag.parentNode.insertBefore(s,tag);};<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(w.addEventListener){w.addEventListener("load", loader, false);}else if(w.attachEvent){w.attachEvent("onload", loader);}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> else{w.onload = loader;}})(window, document);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </script>