784-345-625 hip@hip.krakow.pl

Zasady przyjmowania i publikacji zgłoszeń do rubryki bezpłatnej wymiany informacji w Gazecie Osiedlowej HiP

1. Bezpłatna wymiana informacji w Gazecie Osiedlowej HiP to rubryka tworzona przez czytelników gazetki.  Publikowane informacje mają wygląd podobny do ogłoszeń drobnych jednak nimi nie są. Taka forma prezentacji informacji zgłaszanych przez czytelników wydaje się najlepsza dla zachowania spójności i przejrzystości przekazu.

2. Informacje można zgłaszać wyłącznie  przez internet – wypełniając poniższy formularz. Dotychczasowa forma zgłaszania informacji telefonicznie  nie będzie kontynuowana w związku z wprowadzeniem przepisów o ochronie danych osobowych i wymaganych zgód.

3. Zgłoszenie informacji nie zobowiązuje wydawcy do publikacji zgłoszenia. Publikacja informacji jest uzależniona od możliwości technicznych i organizacyjnych a także dopasowania treści do publikowanych rubryk, a przede wszystkim ocenione przez redakcję jako interesujące dla naszych czytelników. Nie będą publikowane zgłoszenia powtarzające się w kolejnych miesiącach (pow. 3 miesięcy). Redakcja zastrzega sobie prawo do nieopublikowania zgłoszonych informacji bez podania przyczyny a także do redagowania i poprawiania treści celem dostosowania do istniejących rubryk.

4. Podany w zgłoszeniu numer telefonu będzie potwierdzany przed publikacją SMS-em  (można podawać jedynie numery w polskich sieciach telekomunikacyjnych) – zgłoszenia nie potwierdzone SMS-em zwrotnym z numeru który jest podany w informacji nie będą publikowane. Opłata za SMS jest opłatą standardową.

5. Zgłaszane informacje nie mogą dotyczyć prowadzonej działalności gospodarczej.

6. W treści informacji nie należy podawać żadnych dodatkowych danych osobowych swoich lub innych osób (np. adresów) a także cen, wynagrodzeń.

Formularz zgłoszenia do rubryki bezpłatnej wymiany informacji gazetki HiP

Proszę się zapoznać z poniższymi informacjami:

11 + 2 =